Приложна Кинезиология

Приложната кинезиология е форма на алтернативната медицина и има две основни фази – диагностика и лечение. Диагностицирането става посредством мускулно тестване, а лечението се назначава според пациента и може да включва акупунктура, хиропрактика, мануални терапии, хранителни добавки и режими и др. Приложната кинезиология се различава от кинезиологията.
Кинезиологията е наука за движенията в човешкото тяло. А приложната кинезиология е метод на алтернативната медицина, който служи за диагностика и лечение. Чрез различни подходи се дава оценка на различни аспекти в човешкото здраве. В основата стои мануалното мускулно тестване. Практикуващият приложна кинезиология открива дисбаланс в даден мускул, след което целта му е да открие защо този мускул не функционира правилно и как може този дисбаланс да се коригира.
Мускулният тонус може да се регистрира и с помощта на различни прибори, но най-добрият метод остава мануалното мускулно тестуване. Докато апаратурата може да даде само количествена оценка, ръката на изследващия е в състояние да определи типа мускулно съкращение, последователността на включване на мускулните влакна и други функционални особености, които са недостъпни за апарата. Мануалното мускулно тестуване позволява не само да се определи тонуса на мускула, но и дава възможност да се установи причината за неговата промяна. Когато е известна причината за възникналия дисбаланс, може точно и строго индивидуално да се подбере правилната терапия.
Iva Koko Prilojna Kineziologiya3 Medium

Приложната кинезиология разглежда здравето като триъгълник, чиито страни са структурна, биохимична и психологична част от човешкото тяло.

  • Структурна част – връзката и взаимодействието между мускули, кости, нерви, стави и сухожилия, гръбначен стълб.
  • Биохимична част – приложната кинезиология разглежда храната, хранителния режим и биохимията на пациента. На биохимично ниво протичат хиляди реакции и в това отношение хората са различни и уникални.
  • Психологична част – тя е решаваща. Много от психологичните проблеми са следствие на физиологична причина и обратното.

За триадата на здравето важат следните неща:

  • Ако трите страни са равни, то човек е в хармония и отлично здраве.
  • Ако една от страните се скъси (появи се здравословен проблем), то това директно оказва въздействие на останалите две и оптималното здраве се намалява.
Приложната кинезиология се обособява през 1964 г. и се свързва с името на доктор Джордж Гудхарт. Джордж Гудхарт е американски хиропрактик с 50-годишна практика. През 1964 г. той открива взаимната връзка между слабия мускул и неговото възстановяване и укрепване. Позовавайки се на мануалното мускулно тестване и на редица други подходи, Гудхарт създава и развива приложната кинезиология.
Приложната кинезиология е основана на принципите на функционалната неврология, анатомия, физиология, биомеханика и биохимия, както и на принципите на китайската медицина, акупунктурата и масажа. Целта му е да подобри човешкото здраве и съществуване, използвайки тялото като инструмент за диагностициране и откриване на проблема.
Iva Koko Prilojna Kineziologiya4 Medium
Диагностицирането на дадено заболяване става чрез определяне степента на мускулна слабост. Това е същността на мануалното мускулно тестване (ММТ), а то е в основата на приложната кинезиология. ММТ дава уникална информация за състоянието на пациента и се използва при:
  • Диагностициране на заболяване;
  • Планиране на лечение;
  • Провеждане на лечение и оценка на състоянието след терапията;
  • Установяване дали заболяването е отстранено напълно.
Приложната кинезиология използва ММТ, за да определи стресовите области в човешкия живот и да се подберат най-ефективните начини, чрез които да му се помогне.
Чрез приложната кинезиология може да се открие не само заболяване на физиологично или психологично ниво, а може да се тестват и различни препарати и продукти от ежедневието и съответно да се провери дали са подходящи за тялото според неговата реакция. Основният постулат на приложната кинезиология гласи, че езикът на тялото никога не лъже. Затова трябва да му позволим да ни каже какво е необходимо да се направи, използвайки го като инструмент за нашата диагностика и терапия.
Имаш допълнителни въпроси?

Този сайт използва "бисквитки", за да подобри предлаганите услуги.